Phong cách nuôi dạy con của bố mẹ ảnh hưởng đến trẻ như thế nào?

Da trên nghiên cu giáo dc được ph biến rng rãi trên toàn thế gii, phong cách dy con ca cha m nh hưởng trc tiếp ti s phát trin ca tr. Đa tr trưởng thành tr nên mt con người t tin, quyết đoán hay nhút nhát, nht chí, ng ngược ph thuc rt ln vào phong cách dy con ca các bc cha m. Có bn loi phong cách làm cha m được xếp loi: 

 

1. B M ĐC ĐOÁN

ĐC ĐIM:
- Luôn dy con theo cách nghiêm khc, ít giao tiếp, nói chuyn vi con. - Hay pht tr vì không tuân theo quy tc, giành ít thi gian nói chuyn vi con v các vn đ. - Luôn nghĩ rng bn cn gi hình nh ca mt người "nm quyn". - Có khong cách vi con, không mun t ra mm mng trước mt con.
Tiến sĩ Gwen Dewar chia s trên trang Khoa hc giáo dc ca M chia s cha m thuc nhóm này luôn luôn bt con phi tuân theo mnh lnh ca mình. Cha m không nhy cm và luôn luôn kim soát, đưa ra quyết đnh và đnh đot hu qu mt cách nhanh chóng. Trong mi tình hung cha m không nhân nhượng cho bt k s tho lun trao đi ý kiến nào, đa con luôn lng nghe và tuân theo lnh cha m, không cn biết rng mong mun ca cha m dành cho con cái có thiết thc hay không.
 
NH HƯỞNG:
Nhng đa tr sinh trưởng trong môi trường này có xu hướng rt rè khi phi t đưa ra quyết đnh, thường cm thy không được an toàn, luôn th hin mình theo cách b m mun, hay da dm vào ch đnh ca người khác đ đưa ra quyết đnh. Nhng người sinh trưởng trong môi trường này cũng có nguy cơ cao b mc bnh trm cm, chng s hãi và t ti.
Nhng đa tr này cũng thường có lòng t trng không cao và gp khó khăn trong các mi quan h xã hi. Hơn na, khi xa tm tay b m, nhng đa tr này d tr nên hư hng. .
 

2. B M D DÃI

ĐC ĐIM:
- Thường xuyên cho phép con không tuân th theo nhng quy tc. - Tha hip vi con hơn là đi đu. - Tin rng điu quan trng nht là tr thành người bn tt ca con.
Cha m thuc nhóm 2 dành th hin tình yêu bao la dành cho con bng s nuông chiu và nhu nhược trước mi yêu cu ca con. H cũng thường có ít k vng và yêu cu con. Cha m ít khi áp dng được các gii hn hoc quy tc chung trong gia đình, và phn ln thi gian đa tr c làm điu nó thích. Cha m cũng không chnh sa nhng hành vi sai ca con bng cách hướng dn và k lut. .
NH HƯỞNG:
Cha m thuc loi 2 này không coi trng vic duy trì kim soát hành vi ca con như hai nhóm trên. Tiến sĩ Dewar cho biết nhng đa tr trong môi trường nuôi dy này thường có cái tôi rt cao, t tin nhưng thường không có phương hướng, mc đích phn đu rõ ràng và thường có xu hướng vp phi nhng vn đ liên quan ti ma túy, cht kích thích như rượu bia, thuc lá.
Mt đa tr ln lên mt cách t do có th gp khó khăn trong vic t qun lí hành vi ca mình. T do không có gii hn có th gây nh hưởng xu ti s phát trin ca tr, tr s không có nhn thc rng mi th cn phi có ranh gii. Vì vy, nhng đa tr này thường đi tìm mt khuôn kh giúp cm thy có giá tr và an toàn. Chúng có th gp vn đn vi các mi quan h, thiếu k lut cn thiết cho s tương tác xã hi. Vic hc hành ca tr có th thiếu t chc và đng lc. Tr thiếu trách nhim, hoc cm thy khó khăn khi b ràng buc và không nhn thc được tm quan trng ca nhng h qu sau đó. .
 

3. B M TH Ơ

ĐC ĐIM:
- Hay xa nhà và đ con t chăm sóc bn thân. - Thích nhng nơi khác hơn là vi con. - Không biết đến nhng ai xut hin trong cuc đi con, thm chí không biết bn bè và giáo viên ca con. - Vin c bn rn công vic cho vic thường xuyên xa con.
Phong cách làm cha m nhóm 3 này là có hi nht, tiến sĩ Gurian chia s. Tr không nhn được tình yêu thương m áp ca cha m cũng như s đáp ng nhy cm trước nhng tâm tư mong mun ca con, cha m thuc nhóm 3 còn có cc k ít k vng con. Tr phi t hc cách sng không da dm vào cha m trong mi tình hung, tr còn phi t kiếm ăn trong mt s hoàn cnh nghiêm trng. Cha m thường không quan tâm đến tr, không th hin tình yêu thương và không bao gi đng viên con. .
NH HƯỞNG:
Nuôi dy con kiu th ơ này có th rt nguy him đi vi đa tr vì nó nh hưởng đến cm giác ca con v bn thân mình, lòng t trng và hnh phúc. Điu này tác đng đến kh năng tin tưởng ca tr, không ch nim tin vào các mi quan h mà còn nim tin vào người ln. Điu này cũng khiến tr nhn trách nhim quá sm, thi thơ u ca tr s không được trn vn. Tr có b m th ơ thường gp vn đ trong vic th hin tình cm vi người khác.
S vng mt ca thiết lp gii hn đng nghĩa vi vic tr b mt phương hướng. Theo như nghiên cu kết lun, hu hết tr v thành niên phm ti được nuôi dy trong môi trường này, tiến sĩ Dewar cho biết. .
 

4. B M QUYT ĐOÁN

ĐC ĐIM:
- Dành tiêu chun và kì vng cao cho con, nhưng cũng đng cm và thu hiu con. - ng h, tr giúp con. - To ra mt môi trường đnh hướng thành công, an toàn, tích cc, gn kết vi con. - Có kì vng rõ ràng cho con. - Xây dng cho con mt môi trường nht quán, hoàn thin, có nhng tim năng rõ ràng thông qua các công vic nhà, làm bài tp, gi ăn, gi ng. - Thường xuyên giao tiếp vi tr, xem cách con cm nhn đ s dng chúng vào vic đưa ra các quy tc cho con.
Phong cách dy d ca cha m có uy nhn mnh vào tình yêu thương m áp và s nhy cm đáp ng nhng nhu cu thiết thc ca con cái, đng thi cha m vn có k vng cao con. Theo như tiến sĩ Anita Gurian (trường đi hc New York NYU) ti trung tâm nghiên cu phát trin tr em cho biết, cha m thuc loi này thường thiết lp gii hn cho con và chp nhn rng hu qu ca nhng quyết đnh sai s xy ra, h dùng hu qu t nhiên này như nhng bài hc nh lâu cho con cái. Cha m thuc loi này nhy cm vi trng thái tâm tư ca con và thường tìm cách đ điu chnh hu qu hoc xoa du con sau nhng bài hc tri nghim. H dùng các bài hc tri nghim thc tế đ gii thích cho con rng ti sao có mt s quy tc sng con phi tuân theo, thay vì cách đưa ra mnh lnh/ quyết đnh mt cách cng nhc mà không gii thích ti sao li đưa ra nhng mnh lnh như vy. .
NH HƯỞNG:
Tiến sĩ Dewar, Gurian cho biết hu hết nhng công b tâm lý khoa hc cho rng phong cách cha m có UY là Tiêu Chun Vàng trong giáo dc gia đình và nhng đa tr sinh trưởng trong môi trường giáo dc này s trưởng thành t tin, sáng to, hp tác và có kh năng t điu chnh thích nghi vi môi trường tt.
Đây là phong cách làm cha m ti ưu cho mi tr em. Cha m quyết đoán thường xuyên trao đi nhng kì vng và nhng kết qu s đt được vi con. Nuôi dy tr trong mt môi trường giúp tr cm thy an toàn và t tin s giúp tr xây dng lòng t trng. T tm gương là chính cha m, bé s hc được nhng kĩ năng xã hi quý giá và có kh năng xây dng nhng mi quan h lành mnh vi mi người.
T khi còn nh, tr s bt chước b m và mi hành vi ca b m. Cha m cũng có nhng ngày mun buông b, và cũng có th phm sai lm này đến sai lm khác, nhưng dù bn đang nuôi dy con theo phong cách nào, hãy luôn nh rng: con bn đang quan sát bn. Và nhng gì bn làm qua cách dy con s nh hưởng đến mi khía cnh cuc sng ca bé t vic hc hành đến các mi quan h vi người khác.

P/s: Phong cách nuôi dạy con của bố mẹ chỉ là một phần nhỏ trong sự hình thành và phát triển toàn diện của trẻ...Còn rất nhiều những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển đó - Tìm hiểu thêm tại www.bovacon.vn

 
 
 

Các khóa học khác

Mẹ cứ làm 10 điều này cho con, trẻ sẽ mãi không bao giờ trưởng thành được
Mẹ cứ làm 10 điều này cho con, trẻ sẽ mãi không bao giờ trưởng thành được
Tình huống ví dụ đơn giản như mẹ nhanh miệng trả lời hộ khi người khác hỏi tên con sẽ dần khiến đứa trẻ bị tước đoạt quyền được nói.
Chi tiết
Hoạt động thể chất ngoài trời, vitamin tốt nhất cho trẻ khỏe mạnh
Hoạt động thể chất ngoài trời, vitamin tốt nhất cho trẻ khỏe mạnh
Hoạt động thể chất ngoài trời, vitamin tốt nhất cho trẻ khỏe mạnh Trẻ chập chững biết đi (1-3 tuổi) cần ít nhất 30 phút mỗi ngày cho hoạt động thể chất có cấu trúc và thêm 1 tiếng cho các hoạt động không cấu trúc để có thể phát triển khỏe mạnh. Dưới đây là một số hoạt động thể chất ngoài trời mà các bậc
Chi tiết
5 lý do hàng đầu nên cho trẻ nhỏ vui chơi thật nhiều
5 lý do hàng đầu nên cho trẻ nhỏ vui chơi thật nhiều
Những năm đầu đời, con xem chuyện chơi cũng đại sự như “công việc toàn thời gian” của bố mẹ và rất chuyên tâm cho công việc này. Nếu bố mẹ đi làm để lo cho tương lai gia đình thì con chơi cũng để chuẩn bị cho mình một tương lai xán lạn. Vì sao lại thế nhỉ? Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng suốt
Chi tiết
Trẻ em vừa không hoàn hảo lại vừa rất hoàn hảo!
Trẻ em vừa không hoàn hảo lại vừa rất hoàn hảo!
Theo ông James Perrin, chủ tịch AAP - Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ cho rằng có ít nhất 9 đặc tính sẽ định hình cá tính và cách đứa trẻ tiếp cận cuộc sống. Thái Độ và Hành Vi có thể thay đổi trong đời người nhưng những đặc tính này đứa trẻ đã có từ khi sinh ra , có thể thay đồi một chút
Chi tiết
Những việc làm này của cha mẹ sẽ chỉ khiến con ngày càng thêm tự ti
Những việc làm này của cha mẹ sẽ chỉ khiến con ngày càng thêm tự ti
Nuôi dạy con từ thuở lọt lòng cho đến khi trưởng thành là một trong những nhiệm vụ vất vả và khó khăn nhất của mỗi người làm cha làm mẹ. Có rất nhiều lúc, trẻ thường làm bố mẹ bực mình, bất lực vì sự nghịch ngợm hay không nghe lời. Tuy nhiên, cha mẹ hãy luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo trước khi
Chi tiết
Bài học về lòng biết ơn bố mẹ nên dạy con vào dịp Tết
Bài học về lòng biết ơn bố mẹ nên dạy con vào dịp Tết
Tết là thời gian sum vầy, họp mặt, để người trẻ tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ trong gia đình. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để chúng ta dạy cho con mình về lòng biết ơn đối với mọi người và những điều diễn ra xung quanh bé.  
Chi tiết
Phương pháp giáo dục ưu việt: Tập trung vào phụ huynh chứ không phải trẻ nhỏ
Phương pháp giáo dục ưu việt: Tập trung vào phụ huynh chứ không phải trẻ nhỏ
Phương pháp nuôi dạy con mang tên của vị giáo sư nổi tiếng Nhật Bản Shichida đang được quan tâm trong cộng đồng các ông bố bà mẹ Việt Nam. Điểm khác biệt của phương pháp này là nó hướng vào các bậc phụ huynh thay vì trẻ nhỏ.
Chi tiết
9 phút quan trọng nhất trong ngày với mọi đứa trẻ
9 phút quan trọng nhất trong ngày với mọi đứa trẻ
9 phút tuy chẳng là bao nhưng nếu bạn để ý một chút và trích ra khoản nhỏ này để “đầu tư” đúng cách cho con thì sẽ mang lại thay đổi cực kỳ to lớn ở mỗi đứa trẻ.  
Chi tiết
Phát triển toàn diện cho bé với xe đạp cân bằng
Phát triển toàn diện cho bé với xe đạp cân bằng
Ngày nay, trăn trở của các bậc phụ huynh luôn là làm sao để cho bé yêu của mình có thể phát triển toàn diện cả về tinh thần và thể chất. Để có được sự phát triển tốt cho bé, luôn phải có một khởi đầu tốt. Chính vì thế, giai đoạn bé sau 18 tháng là giai đoạn quan trọng để giúp bé có
Chi tiết
Chuẩn bị "túi sinh tồn" cho con trong trường hợp khẩn cấp
Chuẩn bị "túi sinh tồn" cho con trong trường hợp khẩn cấp
Giả sử trong những trường hợp khẩn cấp xảy ra như (cháy nổ, động đất, lũ lụt, mắc kẹt...) trẻ làm thế nào để tự duy trì cuộc sống ở trường để có thể chờ người đến ứng cứu?
Chi tiết
10 kỹ năng sinh tồn thiết yếu cha mẹ cần phải dạy cho trẻ
10 kỹ năng sinh tồn thiết yếu cha mẹ cần phải dạy cho trẻ
Ngày nay, nhiều cha mẹ đã chú ý dạy con kỹ năng để xử lý những tình huống nguy hiểm như đi lạc, ngã xuống nước, tình huống cháy nổ...  
Chi tiết
Gieo trồng nhân cách, gặt hái thành công cho con
Gieo trồng nhân cách, gặt hái thành công cho con
Một nhân cách đẹp chính là nền tảng vững chắc để con trẻ dễ dàng thành đạt và hạnh phúc trong tương lai
Chi tiết
Cách Dạy Con Trẻ Không Bao Giờ “Ăn Vạ”
Cách Dạy Con Trẻ Không Bao Giờ “Ăn Vạ”
Con người Nhật Bản từ xưa đã nổi tiếng với những đức tính tốt đẹp mà khiến cả thế giới phải suy ngẫm và học hỏi. Khi nhắc đến Người Nhật người ta sẽ nhớ đến những con người cần cù, sáng tạo, tự lập và kỉ luật cao bởi vì họ luôn đề cao việc giáo dục con cái ngay từ nhỏ. Cách nuôi dạy con của người Nhật  giúp
Chi tiết
50 quy tắc nuôi dạy con "siêu kĩ" của Bố Mẹ Nhật
50 quy tắc nuôi dạy con "siêu kĩ" của Bố Mẹ Nhật
Trên thế giới khi nhắc đến Người Nhật, người ta có lẽ đều ấn tượng trước cách cư xử tinh tế và sâu sắc, luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác khi hành động và luôn đặt lợi ích chung lên trên bản thân....Đó là bởi vì ngay từ khi còn là những đứa trẻ, Người Nhật đã được cha mẹ chú trọng
Chi tiết
Cuộc đua xe thăng bằng của trẻ em Nhật và bài học về cách dạy con
Cuộc đua xe thăng bằng của trẻ em Nhật và bài học về cách dạy con
Mỗi năm, Nhật Bản sẽ tổ chức 2 cuộc đua xe thăng bằng Speedy vào dịp đầu năm và dịp hè. Mục đích cơ bản là năng cao thể lực và tạo cho trẻ môi trường cạnh tranh để thúc đẩy khả năng ham muốn và chinh phục ở trẻ.
Chi tiết